ลงโฆษณาที่นี้ ลุ้นรับเงินคืน เมื่อลงโฆษณาเกิน 1000 บาทขึ้นไปPrint this page

Job Rogue

ชื่อเควส : Job Rogue
ชื่อ NPC : Rogue GuildsMan (Marky)
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : cmd_fild07.gat
ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ
สิ่งที่ได้รับจากเควส : หากมี Level Job 40-49 จะได้รับ Gladius[2] จำนวน 1 ea หากมี Level Job 50 จะได้รับ Gladius[3] จำนวน 1 ea


Job Rogue

 

 

เงื่อนไข

  • ผู้ที่จะเปลี่ยน Job Rogue ต้องเป็น Thief ที่มี Level Job ตั้งแต่ 40 ขึ้นไปจนถึง 50
  • ต้องอัพค่า skill point จนหมด

เริ่มแรก ให้เดินทางมาที่ map cmd_fild07 ที่พิกัด 195,114 ดังรูป

- เราสามารถซื้อวาร์ป จาก Kafra เมือง Comodo โดยเลือก Comodo Pharos Beacon

 

 

ลงตามบันไดมา 2 ชั้น จะพบกับ เจ้าหน้าที่ Rogue Guildsman ชื่อ Marky โดยเธอจะให้เราตอบแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ (ต้องได้คะแนนเกิน80%ถึงจะผ่าน)��

 

 

ให้เราทำการลงทะเบียน แล้วเธอจะเริ่มการทดสอบ!!(ซึ่งข้อสอบจะสุ่มขึ้นมาจากจำนวนทั้งหมด 3 ชุด)

คำถาม ชุดที่1
1.
มอนสเตอร์ใดที่ดรอป Gladius ที่มีรู (Slot)?
-
Kobold
2. มอนสเตอร์ใดที่ดรอป Main Gauche ที่มีรู (Slot)?
-
Hornet
3. อาชีพใดที่สามารถทำน้ำยา (Potion) ได้?
-
Alchemist
4. ไอเท็มใดที่ Rogue ใช้งานไม่ได้?
-
Katar
5. มอนสเตอร์ Hode มี Property อะไร?
-
Earth
6. มอนสเตอร์ใดที่จับมาเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ได้?
-
Creamy
7. มีดธาตุไฟโจมตีมอนเตอร์ชนิดใดในต่อไปนี้ได้รุนแรงที่สุด?
-
Goblin ถือ ค้อน
8. เมืองใดไม่มีปราสาทสำหรับ Guild(Agit)?
-
Alberta
9. พืชชนิดใดที่ให้ Blue Herb?
-
Blue plant
10. มอนสเตอร์ใดไม่ใช่ Undead?
-
Farmiliar

คำถาม ชุดที่2
1. ทักษะใดที่จำเป็นต้องมีเพื่อเรียนรู้ ทักษะ Tunnel Drive ของ Rogue?
-
Hiding
2. ทักษะ Compulsion Discount ของ Rogue ลดราคาได้มากกว่าทักษะ Discount Lv.10 ของ Merchant กี่ %?
- 1%
3. ทักษะ Steal Coin มีความสามารถอย่างไร?
- ขโมยเงิน Zeny จากมอนสเตอร์
4. การใช้ทักษะ GangSter Paradise ต้องใช้ผู้เล่นกี่คน?
-
2 Rogue
5. ทักษะใดที่สามารถเรียนรู้จาก Strip Helm Lv.5?
- Strip Shield
6. ทักษะใดช่วยให้ท่านเดินได้ในขณะล่องหน?
-
Tunnel Drive
7. Card ใดที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ (HIT)?
-
Mummy card
8. ถ้าใช้อาวุธใส่ Vadon Card (โจมตี Property Fire แรงขึ้น 20%) จะสังหารมอนสเตอร์ตัวใดได้ง่ายที่สุด?
-
Elder willow
9. เมื่อใช้ทักษะ Double Attack ด้วย Knife จะใช้ SP เท่าใด?
- 0 เพราะเป็นทักษะติดตัว
10. ดาบธาตุใดที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ��าพมากที่สุด เมื่อเข้าไปใน Izlude dungeon?
-
Wind main gauche

คำถาม ชุดที่3
1.
เมื่อ Thief ชำนาญในทักษะ Increase Dodge ค่า Flee จะเพิ่มขึ้นมาเท่าใด?
-
30
2.
มอนสเตอร์ใดจะมองเห็น Thief เมื่อใช้ทักษะ Hiding หรือ Cloaking?
-
Argos
3.
สมาคม Rogue อยู่ที่ใด?
-
Beacon Island,Pharos
4.
สมาคม Thief ตั้งอยู่ที่ใด?
-
Morocc
5.
Card มอนสเตอร์ชนิดใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่า DEX?
-
Mummy Card
6. เลือกเหตุผลที่ท่านต้องการเป็น Rogue
-
เล่ห์เหลี่ยมมากเป็นพิเศษ
7.
การเปลี่ยนอาชีพเป็น Rogue กำหนดให้ Thief มี Job Level อย่างต่ำเท่าใด จึงจะเปลี่ยนอาชีพได้?
-
40
8.
ถ้าต้องการย้อมผมเป็นสีฟ้า ท่านต้องนำสีย้อมผ้าแล้วไปที่ใด?
-
อาคารที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ในเมือง Prontera
9. ถ้า Novice ต้องการเปลี่ยนเป็น Thief จะต้องใช้เห็ดชนิดใด?
-
Orange Net Mushroom
10. Card ใดที่ไม่มีประโยชน์กับ Rogue เท่าที่ควร?

- Elder willow card

เมื่อเราตอบแบบทดสอบจนผ่านแล้ว ต่อไปเธอจะให้เราไปหา Smithrato ที่ ชั้น1

 

 

เมื่อพบกับ Smithrato เขาจะให้เราลงทะเบียนและเสียค่าสมัคร 10,000 zeny โดยเราจะต้องนำ item ตามที่เขากำหนดไปมอบให้ด้วย (รายการ item จะเป็นแบบสุ่ม) มีทั้งหมด 4 ชุด

รายการ item จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ชุดนะค่ะ (แต่จะสุ่มขึ้นมาเพียงชุดเดียวเท่านั้น)��

Set1
- 6 Blue Herb, 10 Skel-Bone, 10 Decayed Nail, 10 Horrendous Mouth

Item

สามารถหาได้จาก Monster

Blue Herb

Blue Plant &nbspShining Plant

Skel-Bone

Skeleton Soldier Skeleton

Decayed Nail

Horrendous Mouth

Zombie Ghoul

Set2
- 10 Green Herb, 10 Garlet, 10 Snake Scale, 10 Crab Shell

 

Item

สามารถหาได้จาก Monster

Green Herb

Garlet

Poporing

Snake Scale

Boa

Crab Shell

Crab

Set3
&nbsp- 10 Yellow Herb, 10 Bear’s Footskin, 10 Shell, 10 Grasshopper’s Leg

 

 

Set4 (ดวงดีมากคะจะต้องนำเอาไอเทมทุกอย่างมาทั้งหมดอย่างละ 5 อันยกเว้น Raccoon Leaf จะบอกเอา10 อัน)- Red Herb, Animal Skin ,Yellow Gemstone, Iron Ore, Stone Heart, Tooth of Bat, Scorpion Tail, Yoyo Tail ,Monster’s Feed, Clover, Fluff, Feather of Birds, Talon, Spawn, Raccoon Leaf, Chrysalis , Empty Bottle

 

 

 

 

เมื่อหา item ที่กำหนดได้ครบแล้วให้กลับมาคุยกลับ Smithrato อีกครั้ง แล้วเขาจะบอกการทดสอบด่านต่อไป นั่นคือ ให้เราเดินทางไปพบกับ Npc คนใดคนหนึ่งพร้อมให้รหัสผ่าน (รหัสนี้ต้องใช้เมื่อจะเข้าพบ NPC ที่กำหนด)

 

 

 

 

 

 

เราจะต้องเดินทางไปหา Npc ตามคำบอกใบ้ของ Smithrato พร้อมรหัสผ่านโดย Npc ทั้งหมดจะซ่อนตัวอยู่ในบ้าน ซึ่งเราต้องนำรหัสผ่านไปเพื่อพบกับเขา��

Npc : Aragham Jr.

บ้านของเขาจะอยู่บริเวณเยื้องมุมซ้ายด้านล่างของแผนที่ cmd_fild09 106,192 (มาทางขวาของสมาคมRogue) เขาซ่อนตัวอยู่
ดังนั้นการจะเข้าไปพบเขาได้ต้องมีรหัสผ่าน รหัสผ่านคือ "Aragham ไม่มีวันขโมยเหล็กสกัด" (2, 3, 2, 1)

 

 

เมื่อเข้าบ้านได้แล้ว จะพบกับ Aragham Jr. ให้คุยกับเขาเพื่อเข้าสู่การทดสอบด่านสุดท้าย

Npc:&nbspHermanthorn Jr.

บ้านของเขาจะอยู่บริเวณ บนขวาของ Map : cmd_fild07 ที่พิกัด 350,284 ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน

 

เมื่อเข้าบ้านได้แล้ว จะพบกับ�� Hermanthorn Jr. ให้คุยกับเขาเพื่อเข้าสู่การทดสอบด่านสุดท้าย

Npc : Antonio Jr.

บ้านของเขาจะอยู่เยื้องมาทางด้านล่างขวาของแผนที่ cmd_fild09 339,143 ให้เดินข้ามสะพานมาทางขวาจากบ้านของ Aragham Jr.
เขาซ่อนตัวอยู่ ดังนั้นการจะเข้าไปพบเขาได้ต้องมีรหัสผ่าน รหัสผ่านคือ "พ่อของข้าไม่ได้ขโมยเหล็กสกัด" (1, 3, 5, 1)

 

 

เมื่อเข้าบ้านได้แล้ว จะพบกับ Antonio Jr. ให้คุยกับเขาเพื่อเข้าสู่การทดสอบด่านสุดท้าย

**หมายเหตุ**

ประตูบ้านของ Antonio Jr. และ Holgren Jr. จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ ถ้าเพื่อนๆ เข้าไปแล้ว เวลาออกมาอีกทีนึงก็ไม่ต้องตกใจนะค่ะ ^^

Npc : Holgren Jr.

บ้านของเขาจะอยู่บริเวณมุมบนด้านขวาของแผนที่ cmd_fild04 302,177 เขาซ่อนตัวอยู่ ดังนั้นการจะเข้าพบเขาได้ต้องมีรหัสผ่าน รหัสผ่านคือ "Antonio ไม่ทำลายวัตถุสกัด" (3, 2, 2, 3)

 

 

เมื่อเข้าบ้านได้แล้วคุณจะพบกับ Npc Holgren Jr. ให้คุยกับเขาเพื่อเข้าสู่การทดสอบด่านสุดท้าย

 

 

แนะนำว่า ก่อนจะไปเปลี่ยนอาชีพนั้น ให้เซฟไว้ที่จุดเซฟที่คิดว่าใกล้มากที่สุดไว้ก่อน สำหรับการทดสอบสุดท้ายก็คือการเดินทางผ่าน Dungeon
สุดโหด ��ายในดันเจี้ยนนี้จะมีทั้ง Monster ที่ระดับต่ำไปจนถึงระดับเก่งมาก วิธีการเดินให้ผ่านนั้นแนะนำว่าพยายามเดินให้ชิดขอบริมทางไว้ให้มากที่สุด และ
เดินไปเรื่อยๆ ห้ามหยุดเด็ดขาด โดยทางออกของด่านนี้ คือ จุดมุมขวาบนของแผนที่(ตรงเครื่องหมาย + , - )��

 

 

 

 

 

 

เมื่อเราสามารถผ่านด่านนี้มาจนถึงทางออกจะพบว่าตัวเองกลับมาที่
สมาคม Rogue Guild แล้ว ให้เรามาคุยกับ Marky แล้วเธอจะเปลี่ยนให้เราเป็น Rogue พร้อมกับมอบ มีด Gladius[2] ให้มา 1 เล่ม
*หมายเหตุ หากมี Level Job 50 จะได้ มีด Gladius[3] 1 เล่ม

 

 

 

 

 

source : www.ragnarok.in.th


Previous page: Job Assassin
Next page: Job Hunter